วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ระบบประสาท คือ ระบบที่ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาททั่วร่างกาย
1.) ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system)
                + สมอง มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 1.4 กิโลกรัม หรือ 3 ปอนด์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชั้น เกรย์แมตเตอร์เป็น  ที่รวมของเซลล์ประสาทและแอกซอน และ ไวท์แมตเตอร์ เป็นส่วนของใยประสาทที่ออกจากเซลล์ประสาท

+ ไขสันหลัง ต่อจากสมองลงไปตามแนวช่องกระดูกสันหลัง ทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากส่วนต่างๆของร่างกายส่งไปยังสมอง และรับกระแสประสาทตอบสนองจากสมองส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย ควบคุมปฏิกิริยารีเฟลกซ์ คือการตอบสนองอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

2.) ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nervous system)
- เส้นประสาทสมอง: มีอยู่ 12 คู่ บริเวณศีรษะและลำคอ
- เส้นประสาทไขสันหลัง: มีอยู่ 31 คู่ บริเวณ แขนและขา
-ประสาทระบบอัตโนมัติ: ควบคุมการทำงานของอวัยวะที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจโดยไม่รู้สึกตัว

ระบบสืบพันธุ์
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
การหลั่งน้ำอสุจิแต่ละครั้ง มีตัวอสุจิเฉลี่ยประมาณ 350-500 ล้านตัว ตัวอสุจิจะเคลื่อนที่ได้ประมาณ 1-3 มิลลิเมตรต่อนาที ตัวอสุจิเมื่อออกสู้ภายนอกจะมีชีวิตอยู่ได้ 2-3 ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่ในมดลูกผู้หญิงอยู่ได้นาน 24-48 ชั่วโมง ตัวอสุจิมี 3 ส่วนประกอบ คือ ส่วนหัว(มีนิวเครียสอยู่) ส่วนร่างกาย และส่วนหาง จะมีสภาวะเป็นด่างอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
การตกไข่ ช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน การตกไข่จะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 13-15
 การมีประจำเดือน ผนังมดลูกลอกตัวเมื่อไข่ไม่ได้รับการผสมระบบต่อมไร้ท่อ เป็นระบบที่ผลิตสารที่เรียกว่า ฮอร์โมน

ต่อมไร้ท่อในร่างกาย
-                   ต่อมใต้สมอง ควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆ และควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์
-                   ต่อมหมวกไต ชั้นในสร้างสร้างอะดรีนาลิน ชั้นนอกสร้างฮอร์โมนควบคุมการเผาผลาญอาหาร
-                   ต่อมไทรอยด์ ทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมน ไทรอกซิน ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย
-                   ต่อมพาราไทรอยด์ สร้างฮอร์โมน พาราฮอร์โมน ที่ควบคุมปริมาณของแคลเซียมในเลือด
-                   ต่อมที่อยู่ในตับอ่อน สร้างฮอร์โมน อินซูลิน ควบคุมปริมาณน้ำตาลของร่างกาย
-                   รังไข่ คือเอสโทรเจนกับโพรเจสเทอโรน อัณฑะ สร้างอสุจิและสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
-                   ต่อมไทมัส ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย
การบำรุงรักษาระบบต่างๆ
-                   เลือกรับประมานอาหารที่ครบ 5 หมู่
-                   ดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ (6-8 แก้วต่อวัน)
-                   ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
-                   หลีกเลี่ยงยาชนิดต่างๆที่มีผลต่อสมอง รวมทั้ง ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-                   หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์
-                   พักผ่อนให้เพียงพอ
-                   ไม่สำส่อนทางเพศ